Logo
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 3/3
tel. +48 74 87 35 733
 

Obsługa prawna procesów budowlanych i inwestycyjnych


Mając doświadczenie w powyższej dziedzinie Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie planowania strategii przedsięwzięcia, wraz z wyborem optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa prowadzącego inwestycję, jak i w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W tym zakresie działania Kancelarii obejmują między innymi:

  • weryfikację stanów prawnych nieruchomości oraz nadzór na czynnościami związanymi z kupnem nieruchomości pod konkretne inwestycje
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji w celu uzyskania decyzji pozwalających na prowadzenie inwestycji budowlanych
  • przygotowanie projektów umów, negocjowanie i nadzór nad zawieraniem umów z kontrahentami i podwykonawcami w trakcie procesu inwestycyjnego
  • pomoc prawną wobec bezprawnych działań organów państwowych i samorządowych w dziedzinie planowania przestrzennego i pozwoleń na budowę
  • pomoc prawną w postępowaniach przedsądowych, jak i sądowych, których przedmiotem są roboty budowlane
  • przygotowanie i weryfikację umów o roboty budowlane na wykonanie obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych i handlowych
  • obronę interesów wykonawców robót budowlanych