Logo
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 3/3
tel. +48 74 87 35 733
 

Szanowni Państwo,

witam na stronie mojej kancelarii.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W latach 1997-2000 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu zakończoną wpisem na listę radców prawnych pod numerem WŁ/WB/418. Po zdobyciu cennych doświadczeń prawniczych i biznesowych: jako prawnik m.in. w renomowanej firmie ubezpieczeniowej w Polsce, dużych firmach branży budowlanej oraz kancelariach prawniczych rozpoczęłam samodzielną działalność.


Prowadzona przeze mnie kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Specjalizuję się w prawie: cywilnym, gospodarczym, prawie pracy oraz ubezpieczeń. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, rozpatrując sytuację prawną i faktyczną Klienta. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów, kancelaria współpracuje z adwokatami, doradcami podatkowymi oraz notariuszami.Pro publico bono

Od wielu lat pomagam nieodpłatnie organizacjom, stowarzyszeniom m.in. w latach 2002-2006 przedsiębiorcom w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych, fundacjom wspierającym chore dzieci, a także osobom fizycznym.

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00

W celu umówienia terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Możliwe jest uzgodnienie dogodnego dla Państwa terminu spotkania, również poza wyznaczonymi godzinami pracy kancelarii.

Zapraszam do współpracy
radca prawny Jolanta Pyka

Informacja o zawodzie radcy prawnego
Powiększenie

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

Radca prawny a adwokat

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 roku radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Radcowie prawni mogą wykonywać zawód w kancelarii radcy prawnego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo - akcyjnej oraz w formie umowy o pracę.