Logo
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 3/3
tel. +48 74 87 35 733
 

Informacje


Wynagrodzenie za świadczone usługi obejmuje honorarium i wydatki. Zasady ustalania wysokości są uzgadniane przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.


Wysokość honorarium uzależniona jest między innymi od specyfiki i rodzaju danej sprawy, koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności danej sprawy. Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo.

Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane. Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Wysokość wynagrodzenia za tzw. stałą obsługę prawną ustalana jest indywidualnie z klientem. Wynagrodzenie może przybierać w szczególności formę:

  • ryczałtowej stawki za godzinę pracy
  • stałej stawki ryczałtowej za całość obsługi