Logo
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 3/3
tel. +48 74 87 35 733
 

Pomoc poszkodowanym


Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz członkom ich rodzin.


Świadczy również usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody rzeczowe (np. odszkodowanie za uszkodzony samochód) oraz odszkodowania w związku z wypadkami przy pracy i błędami medycznymi.

Radca Prawny Jolanta Pyka ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, począwszy od postępowania likwidacyjnego do prawomocnego zakończenia sporu sądowego, które zdobyła w trakcie wieloletniej pracy dla największego zakładu ubezpieczeń w Polsce.